expostbus51


Ministerie Fin

MINISTERRAAD: Van Maanen nieuwe SG Financien

Ministerie van Financiën
Persbericht Ministerraad

19 februari 1999

VAN MAANEN NIEUWE SECRETARIS-GENERAAL VAN FINANCIëN

De ministerraad heeft op voorstel van de minister van Financiën drs. G. Zalm ingestemd met de voordracht voor de benoeming van de heer drs. G.H.O. van Maanen (48) tot secretaris-generaal van het ministerie van Financiën. Hij volgt de heer Postma op die 11 februari jl. is beëdigd als burgemeester van Leiden.

Na zijn studie economie aan de Universiteit van Amsterdam begon Van Maanen in 1976 zijn loopbaan bij de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) van het ministerie van Financiën.
In 1983 werd hij directeur IRF en vanaf 1984 was hij tevens plaatsvervangend directeur-generaal van de Rijksbegroting. Vanaf 1991 tot heden bekleedde Van Maanen de functie van directeur-generaal van de Rijksbegroting.

RVD, 19.02.1999


19 feb 99 17:15

Deel: ' Van Maanen nieuwe secretaris-generaal van Financiën '
Lees ook