Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 16 april 1999

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Prijzen voor scholieren uit Sneek, Sint Michielsgestel en Warnsveld VAN MELSENPRIJS 1999 VOOR ONDERZOEK NAAR KIKKERSPRONG

Een springende kikker was het onderwerp van onderzoek waarmee Hylco Bouwstra en Geert van de Bogaart, eindexamenscholieren van het Bogermancollege uit Sneek, de Van Melsenprijs 1999 hebben gewonnen. De gedeelde tweede prijs ging naar leerlingen van het Isendoorn College te Warnsveld en Gymnasium Beekvliet te Sint Michielsgestel. Zij maakten een ontwerp voor een computergestuurde magnetische treinvoortstuwing en voor een scanner van drie-dimensionale objecten. De winnaars ontvingen voor hun werkstukken geldprijzen van 300 en twee maal 250 gulden.

Hylco en Geert hebben berekeningen gemaakt van de hoeveelheid energie die nodig is voor het springen. Springen is essentieel voor de overlevingsstrategie van een kikker, zowel om een prooi te bemachtigen als om te vluchten voor belagers. De twee scholieren maakten met behulp van een videocamera een nauwkeurige registratie van de sprong. Vervolgens maakten ze een vooronderstelling, die ze op basis van nieuwe metingen bijstelden. Hun eindresultaat was een zeer overtuigende en precieze beschrijving van de sprong en daarmee een nauwkeurige berekening van de energiekosten. En dit eindresultaat legde weer een heel nieuw veld aan vragen open, zoals hoe vak mag een kikker misspringen naar een insect? Hoeveel kost de vlucht voor ene belager? Wat kost een sprong bij warm weer vergeleken bij koud weer? Kortom, voldoende stof voor een heel nieuw meerjarig onderzoeksproject.

De gedeelde tweede prijs was voor de Lineaire Inductie Motor van Rien Broekstra en Elmer van Geijn van het Gymnasium Beekvliet in Sint Michielsgestel. Zij maakten een ontwerp van een computergestuurde magnetische treinvoortstuwing, door middel van drie-fasestroom die wervelstromen induceert in een dikke aluminium plaat. Een ambitieus project, waarvan het team op adembenemende wijze verslag weet te doen.

De andere tweede prijs ging naar Stephan Bosch, Rob Leemkuil en Michiel Hendriks van het Isendoorn College in Warnsveld voor hun
3D-Object Scanner. Zij bedachten een manier om drie-dimensionale objecten te kopiëren en die informatie op te slaan in een computer. De kopie wordt gemaakt door als het ware om het object heen te 'lopen'. Het object draait rond op een platenspeler. De afstandsmeetsensor staat stil en kijkt naar het middelpunt van het draaiplateau. De afstandsmeetsensor doet een meting, het draaiplateau draait een beetje, er wordt weer een meting gedaan, enzovoort, totdat een hele omwenteling is gemaakt en er als het ware een schijfje van het object is gemeten. Dan wordt de sensor omhoog of omlaag bewogen en wordt het volgende schijfje gemeten. Zo wordt schijfje voor schijfje het hele object gemeten.

Van Melsen Prijs

De prijzen zijn vrijdag 16 april uitgereikt op de Katholieke Universiteit Nijmegen. De Van Melsen Prijs is bedoeld voor leerlingen van de examenklassen die een uitzonderlijk goed eigen experimenteel onderzoek of technisch ontwerp hebben gemaakt. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt door de Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica met als doel het stimuleren van het doen van eigen onderzoek in de examenklassen voor de vakken natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde en informatica, of combinaties daarvan.

Deel: ' Van Melsenprijs voor onderzoek scholieren naar kikkersprong '
Lees ook