Actueel

Benadeelde partij veroordeeld in de kosten van verdediging van een van mishandeling vrijgesproken verdachte.

Bron: Rechtbank Alkmaar

Datum actualiteit: 25-07-2001

Een vrouw beschuldigt haar werkgever van mishandeling door slaan. De man zegt "Ik heb haar niet geslagen, maar ik heb haar in het smalle gangetje achter de winkel opzij gezet door haar bij haar schouders te pakken en weg te zetten omdat zij mij de doorgang versperde. Uit de stukken, waaronder getuigenverklaringen, blijkt voorts dat er al langere tijd een arbeidsconflict speelt en dat de vrouw door provocaties probeert haar ontslag te krijgen, hetgeen haar tot op heden niet gelukt is.

De officier van justitie verklaart op de zitting bij de voordracht van de zaak nadrukkelijk dat de verdachte alleen gedagvaard is omdat er een vordering van de benadeelde partij ligt en dat de zaak zonder die vordering op andere wijze zou zijn afgedaan.

Op zitting blijkt dat er weliswaar een vordering benadeelde partij ligt, maar dat daarin geen concrete vordering wordt gedaan. Er wordt alleen gevraagd om immateriële schade met allerlei bijlagen waaruit blijkt van ziekte en onenigheid.
Ook ter zitting wordt de vordering door de advocaat van de benadeelde partij desgevraagd niet nader gespecificeerd.

Uiteindelijk komt de politierechter niet tot de overtuiging dat er sprake is geweest van mishandeling en spreekt de verdachte vrij. Gelet op alle omstandigheden volgt er een kostenveroordeling voor de benadeelde partij met betrekking tot de kosten die de verdachte heeft moeten maken om zich tegen de vordering te verdedigen.

Mondeling vonnis d.d. 18 juli 2001 inzake 14/032193-01, politierechter mr. B. Vermeulen.
(vonnis op schrift niet beschikbaar)

Zoekwoorden:

Deel: ' Van mishandeling verdachte werkgever vrijgesproken '
Lees ook