PELICAN KEY LEGAL CONSULTANCY

Van Oldenbarneveltstichting organiseert cursus schadeclaims

De Johan van Oldenbarneveltstichting zal op 19 februari 2003 een unieke voorlichtingsbijeenkomst c.q. studiedag organiseren voor Nederlandse gemeenten op het gebied van bestuursrechtelijke schadeclaims en met name gericht op planschadeclaims. De stichting heeft geconstateerd dat gemeenten een hiaat in kennis hebben op dit gebied en wil komende jaren dit kennisgat zien te dichten bij gemeenten.
Daarnaast zal een vooruitblik geworpen worden op de wijzing van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake planschade. De Johan van Oldenbarneveltstichting richt zich in de uitvoering van de werkzaamheden met name op bestuursrechtelijke schadeclaims. Met name op het gebied van planschadevergoedingsrecht is de laatste jaren heel wat ontwikkeling waar te nemen op het gebied van jurisprudentie, wetgeving en de uitvoeringspraktijk bij de diverse gemeenten in Nederland. Artikel 49 Wet Ruimtelijke Ordening heeft lang een slapend karakter en een bescheiden aantal claims op jaarbasis gekend in Nederland. Door de wijzigingen in de samenleving is hierin verandering gekomen. Enerzijds staan burgers meer op hun strepen, kennen door een hogere opleiding beter hun recht en weten beter hun recht te halen. Daarnaast is, door een toename van inbreidings- en uitbreidingslocaties het aantal plangebieden met een risico voor planschade, toegenomen. Een drietal schadeexperts zullen op de studiedag hun licht laten schijnen op genoemde materie onder meer mr. Overkamp, van Rijckevorsel (VNG) en mr. Van den Broek die kort geleden gepromoveerd is op planschaderecht.
De JVO heeft van diverse ambtenaren en wethouders het verzoek gekregen deze cursus op te zetten en uit te voeren. Diverse malen worden ook deze claims net als letselschades verbonden met Amerikaanse claimtoestanden. De stichting stelt echter dat hier geen sprake van is ondanks de toename van het aantal planschadeclaims. Ambtenaren of adviseurs van gemeenten kunnen zich aanmelden voor de studiedag op 19 februari 2003 per email: Emeijer@planschade.net. Informatie over de stichting is te vinden op www.planschade.net

Mr. E.G.J.M. Meijer
Directeur Johan van Oldenbarneveltstichting
Postbus 30
3300 AA Dordrecht

0624227813

30 dec 02 14:15

Deel: ' Van Oldenbarneveltstichting organiseert cursus schadeclaims '
Lees ook