SNS REAAL GROEP
https://www.snsreaalgroep.nl

Van Olphen benoemd tot Chief Financial Officer (CFO) van SNS Reaal Groep

Per direct is drs. G. (Gerard) van Olphen RA (38) benoemd tot CFO van SNS Reaal Groep.
Van Olphen was al Lid van de Raad van Bestuur van SNS Reaal Groep in zijn hoedanigheid als Voorzitter van de Hoofddirectie SNS Reaal Verzekeringen.

Zijn taken als Voorzitter van de Hoofddirectie van SNS Reaal Verzekeringen blijft hij vervullen tot een opvolger is benoemd.

Van Olphen werkt sinds 1991 bij SNS Reaal Groep en haar voorgangers De Centrale en Reaal Groep. In 1997 is hij benoemd tot vice-voorzitter van de Hoofddirectie van Reaal Verzekering. In 1998 is hij toegetreden tot de Raad van Bestuur van SNS Reaal Groep en in 1999 is hij tevens benoemd tot voorzitter van de Hoofddirectie SNS Reaal Verzekeringen.

De benoeming tot CFO volgt uit de vacature die ontstaat na het vertrek per 1 februari 2001 van R. R. (Ronald) Latenstein van Voorst MBA (36).

De benoeming van de heer Van Olphen vindt plaats onder voorbehoud van de lopende adviesprocedures bij de Toezichthouders.

Voor nadere informatie:
SNS Reaal Groep
Christine Mellaart, Concern Communicatie
Tel. 073 - 683 3362
E-mail: christine.mellaart@snsreaal.nl

24 jan 01 14:55

Deel: ' Van Olphen Chief Financial Officer (CFO) SNS Reaal Groep '


Lees ook