Gemeente Smallingerland

Van Pelt niet opnieuw wethouder (9-10-01)

Wethouder Bas van Pelt(VVD)zal na de verkiezingen niet als wethouder terug keren in het college. In een persbericht van 9 oktober 2001 heeft hij de redenen daarvoor toegelicht. De volledige tekst van dit persbericht luidt als volgt:

Enige tijd geleden heb ik naar aanleiding van door de pers gestelde vragen aangegeven, dat ik voor een nieuwe periode beschikbaar ben voor de functie van wethouder van de gemeente Smallingerland. Dit antwoord heb ik gegeven omdat vanuit de partij mijn bereidheid om mij voor een volgende periode wederom kandidaat te stellen met instemming werd begroet.
Ik moet u thans mededelen, dat het bestuur mij niet zal voordragen voor deze post. De volgende overwegingen hebben hieraan ten grondslag gelegen.


1. Mijn leeftijd en de wens met een nieuw gezicht naar buiten te treden.

2. Het bestuur van de afd. Smallingerland van de VVD is van mening dat het liberale gezicht in de Raad van de gemeente onvoldoende uit de verf is gekomen.

3. Het feit dat tussen fractie en wethouder wel eens verschil van mening bestaat over het te voeren beleid en het gevoel van de fractie dat men soms onvoldoende geïnformeerd wordt.

Ik heb het bestuur verzocht deze beslissing openbaar te maken. Het bestuur heeft op dit verzoek afwijzend gereageerd. Omdat ik als bestuurder niet kan functioneren als ik deze beslissing van het bestuur van de afdeling Smallingerland onder mij zal moeten houden, heb ik besloten u hiervan in kennis te stellen.

Bas van Pelt

Deel: ' Van Pelt niet opnieuw wethouder Smallingerland '
Lees ook