VVD

Van Rey: "CDA wil burger blijven opzadelen met hogere waterschapslasten"

Venray, 20 februari 1999 - Op 19 februari was een delegatie van de VVD op werkbezoek in Venray. ´s Avonds volgde een discussie-avond met als sprekers fractievoorzitter Dijkstal en de kamerleden Oplaat, Verbugt en Wilders. Jos van Rey, de VVD-lijsttrekker voor de komende Statenverkiezingen in Limburg, heeft daar gesproken over de herziening van het waterschapsbestel.

Gedeputeerde Staten hebben aangegeven te willen komen tot één-all-in waterschap voor de gehele provincie. Een van de noodzaken tot herziening van het waterschapsbestel is de onenigheid over uitvoering en samenwerking bij projekten. Daarom is bij twee waterschappen onvoldoende garantie dat afstemming bij problemen kan worden gerealiseerd. Bij de bestuursverdeling bij 1 en 2 waterschappen wordt gekeken naar een evenredige vertegenwoordiging van belanghebbenden. Dus de groep die geld betaalt, heeft evenredig veel inbreng. De groep (ongebouwd) betaalt 6 a 7%. En is voor dit percentage vertegenwoordigd in het bestuur. Is het aantal vertegenwoordigers te gering, dan kan het aantal bestuursleden vergroot worden. Dus de afstand tussen bestuur en bestuurden hoeft bij 1 en 2 waterschappen niet anders te zijn.

Het (onafhankelijk) bureau Berenschot heeft een besparing berekend van
8 miljoen bij 1 waterschap en van 3,5 miljoen bij twee waterschappen. Het zuiveringschap heeft berekend dat een structurele besparing van 11 miljoen haalbaar is. Bij individuele ondernemers bestaat wel degelijk draagvlak voor 1 waterschap gezien de grote besparingen die mogelijk zijn. Het CDA wil de burger blijven opzadelen met hogere waterschapslasten. Van Rey roept het CDA op deze lastenverlichting voor de burger serieus te nemen.

Deel: ' Van Rey CDA wil burger opzadelen met hoge waterschapslasten '
Lees ook