Universiteit van Utrecht


14 september 1999

Van Strien nieuwe directeur Universiteit Utrecht Holding BV

Het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht heeft per 1 januari 2000 ir.drs. Gom A. van Strien benoemd tot algemeen directeur van de Universiteit Utrecht Holding BV. Van Strien volgt ir. S. Kortenbout op die op dezelfde datum terugtreedt. Van Strien blijft tevens directeur van de faculteit Diergeneeskunde.

Gaf Kortenbout de Holding in de pioniersfase vorm, Van Strien krijgt de opdracht tot uitbouw van de Holding op de gebieden kennisexploitatie, octrooibeleid en financieringsstructuur. Enkele BV's zullen naar verwachting op korte termijn krachtig gaan doorgroeien; de Holding zal steun bieden bij het verkrijgen van het hiervoor benodigde geld (venture capital) en ruimte. Het succes van enkelen zal ook meer onderzoekers tot initiatieven voor nieuwe bedrijven brengen. De uitbouw vindt plaats binnen de werkmaatschappijen en via potentiële starters.

Gom van Strien
(1951) studeerde natuurkunde in Nijmegen (doctoraalexamen 1976) en Bedrijfskunde in Twente (cum laude ingenieursdiploma 1978). Hij werkte in verschillende functies achtereenvolgens bij een farmaceutische groothandel, het CBS en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In
1987 werd hij benoemd tot secretaris van de faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht. Sinds 1990 is hij directeur van de faculteit.

De Universiteit Utrecht Holding BV
houdt de aandelen van de Universiteit Utrecht in de werkmaatschappijen die zij zelf of met andere partners heeft opgericht. De Holding houdt het toezicht op de werkmaatschappijen, begeleidt ze en adviseert initiatiefnemers. De werkmaatschappijen hebben tot doel binnen de universiteit ontwikkelde kennis verder te leiden tot commerciële toepassingen. De Holding telt op dit moment 7 BV's: U-CLU BV (dienstverlening op het terrein van de onderwijskunde), U-CCER Production BV (Egyptologisch Onderzoek), Octopus BV (cardiovasculaire technieken), Upither BV (autoimmuunziekten), U-BiSys (phage display technology), U-Cat BV (katalyse) en U-CyTech BV (humane en dierlijke diagnostiek).

Voorlichter Joop Kessels (030) 253 4477 of 253 4278

Laatst gewijzigd: 14 september, 1999
Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8
3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Van Strien nieuwe directeur Universiteit Utrecht Holding '
Lees ook