Statement drs Wim van Velzen

Effecten GSM-zendmasten moeten onderzocht worden

Den Bosch, 8 juni - Europarlementariër Wim van Velzen gaat vragen stellen aan de Europese Commissie over de gevolgen van plaatsing van GSM-zenders- en ontvangers op daken van flatgebouwen, ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen. Van Velzen zei dit vandaag tijdens een gesprek met het Actiecomité tegen GSM-zendmasten in Dordrecht.

Het Actiecomité tegen GSM-zendmasten pleit voor onderzoek naar de effecten van aanwezigheid van GSM-zenders en ontvangers en de risico’s voor de volksgezondheid. Europarlementariër Wim van Velzen heeft in een gesprek met het actiecomité beloofd zich in te zullen zetten voor dit doel. Van Velzen zal vragen stellen aan Europees Commissaris voor telecom Martin Bangemann over de gevolgen van non-thermische effecten met betrekking tot de plaatsing van zendmasten op daken van gebouwen in de verschillende EU-lidstaten. Daarnaast zal hij Bangemann vragen of er in het budget van het research programma voor telecommunicatie ruimte opgenomen kan worden voor een Europese studie naar eventueel schadelijke, met name non-thermische, effecten van GSM-zendmasten.

Eigenaren van deze zendmasten en de overheid meer voorlichting zouden moeten geven aan de burger over de gevolgen van de aanwezigheid van zendmasten, aldus Van Velzen. Hij bood aan samen met CDA-Tweede Kamerlid Maria van der Hoeven en wethouder Govert Veldhuis uit Dordrecht een overleg te starten om verschillende acties op dit terrein te coördineren.

Van Velzen zei alle begrip te hebben voor de voorzorgsmaatregel die de gemeente Dordrecht getroffen heeft om hangende de uitkomst van het onderzoek de zendmasten weg te halen van de gebouwen.

Deel: ' Van Velzen Effecten GSM-zendmasten moeten onderzocht '
Lees ook