Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

13/07/99 Mr. Pieter van Vollenhoven spreekt over waarde van onafhankelijk onderzoek transportongevallen

Mr. Pieter van Vollenhoven geeft dinsdag 13 juli in Londen in zijn hoedanigheid van voorzitter van de Nederlandse Raad voor de Transportveiligheid een lezing over de waarde van onafhankelijke onderzoeken naar de oorzaken van alle transportongevallen. Hij doet dit tijdens het congres Getting it Right, georganiseerd door de Parliamentary Advisory Council for Transport Safety (PACTS).

Tijdens het congres wordt gesproken over een discussiedocument van de Engelse regering, Consultation Document on Transport Safety, over bevordering van transportveiligheid in alle sectoren. Dit document is mede tot stand gekomen naar aanleiding van een advies van the House of Commons Select Committee on the Environment, Transport and Regional Affairs om in Engeland te komen tot de oprichting van een Engelse Raad voor de Transportveiligheid.

Gelet op de betrokkenheid van de heer Van Vollenhoven bij de totstandkoming van de Nederlandse Raad voor de Transportveiligheid, en vanwege zijn voorzitterschap van de International Transportation Safety Association, waarvan alle bestaande Safety Boards deel uit maken, heeft de PACTS de heer Van Vollenhoven uitgenodigd de Nederlandse en internationale ervaringen op het gebied van Transport Safety Boards toe te lichten.

12 juli 1999/ nr. 156

Zoekwoorden:

Deel: ' Van Vollenhoven spreekt over onderzoek transportongevallen '
Lees ook