Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

22/07/99 Mr. Pieter van Vollenhoven spreekt in Tokio over waarde onafhankelijk onderzoek transportongevallen
Mr. Pieter van Vollenhoven houdt donderdag 22 juli in Tokio als voorzitter van de Nederlandse Raad voor de Transportveiligheid en voorzitter van de International Transportation Safety Association (ITSA) een lezing over de waarde van onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van incidenten en ongevallen in alle transportsectoren.

Hij doet dit tijdens een internationaal symposium over transportveiligheid in de Hall of The Japan Federation of Bar Associations. De heer Van Vollenhoven zal pleiten voor de oprichting van een Japanse Raad voor de Transportveiligheid.

De heer Van Vollenhoven spreekt in Tokio op uitnodiging van de werkgroep TASK. Deze particuliere organisatie zet zich in voor bevordering van onafhankelijk onderzoek naar treinongevallen. De werkgroep werd opgericht na een treinongeluk bij Shigaraki in 1991, waarbij 42 mensen om het leven kwamen en 614 gewonden vielen. Het Japanse ministerie van Transport, dat het ongeval heeft onderzocht, bracht slechts een gedeelte van het onderzoeksrapport in de openbaarheid. Uit onvrede daarmee startte TASK een pleidooi voor onafhankelijke onderzoeken naar treinongevallen.

TASK wordt in Japan gesteund door ongeveer 600 personen, onder wie advocaten, journalisten, parlementariërs en familieleden van slachtoffers. Op grond van de activiteiten van de werkgroep overweegt het Railway Department van het Japanse Ministerie van Transport een onafhankelijke Spoorwegongevallenraad op te richten en die te bundelen met het ongevallenonderzoek in de luchtvaart.

De heer Van Vollenhoven heeft de activiteiten van TASK van meet af aan ondersteund, zowel als (oud-)voorzitter van de Spoorwegongevallenraad, als als voorzitter van de ITSA, het samenwerkingsverband van alle - integrale en sectorale - Transportveiligheidsraden ter wereld.

In Nederland is de Raad voor de Transportveiligheid op 1 juli van start gegaan. De Raad is belast met het onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en incidenten in alle transportsectoren, inclusief de pijpleidingen. De Raad heeft de taken van de bestaande onderzoekscolleges, waaronder de Spoorwegongevallenraad, overgenomen.

19 juli 1999/ nr. 159

Deel: ' Van Vollenhoven spreekt over onderzoek transportongevallen '
Lees ook