Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

17 mei 1999

Van Walree Prijs 1999 voor programmamaker Jan Vink

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen heeft de Van Walree Prijs 1999 toegekend aan de programmamaker Jan Vink. Hij ontvangt de prijs (ƒ 25 000) voor zijn educatieve producties op het gebied van de medische wetenschappen. Jan Vink maakte onder meer voor de televisie de dramaproductie In de familie (over erfelijkheidsonderzoek), de serie Een rondje DNA en het discussieprogramma over medische dilemma’s Het Souterrain. De Van Walree Prijs wordt uitgereikt op maandag 31 mei a.s. tijdens een bijzondere vergadering van de Afdeling Natuurkunde van de KNAW.

Drs. Jan Vink (1949), van huis uit bioloog, is al meer dan 25 jaar actief als wetenschapsjournalist, presentator, programmamaker, regisseur en producent. Hij was eind jaren tachtig een van de bedenkers en medewerkers van het jeugdprogramma Het Klokhuis. Op het moment legt Vink zich vanuit zijn eenmansbedrijfje Science Productions toe op het in eigen beheer realiseren van films en televisieprogramma’s op het gebied van wetenschap en techniek en de maatschappelijke kanten daarvan.
De afgelopen jaren maakte Vink vooral producties over DNA-technologie, waarvoor hij nu de Van Walree Prijs ontvangt. De serie van korte tv-programma’s Een rondje DNA (1994/1995) was bedoeld om het brede publiek een idee te geven over de mogelijkheden van de moderne DNA-technologie. Het programma kreeg een hoge waardering en scoorde opvallend goed bij kijkers met een lagere opleiding. Op verzoek van de VSOP (de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties betrokken bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen) maakte Vink het tweeluik In de familie (1996) om jongeren te stimuleren na te denken over het belang en de invloed van ontwikkelingen in de genetica voor mens en maatschappij. In 1998 zond de IKON het door Vink gemaakte discussieprogramma Het Souterrain uit. In drie afleveringen werd aan de hand van de thema’s klonen, prenatale diagnostiek en xenotransplantatie gesproken over dilemma’s waarvoor individu en samenleving door de moderne medische wetenschap gesteld worden.

De Van Walree Prijs wordt mogelijk gemaakt door het Van Walree Fonds, een fonds van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. De tweejaarlijkse prijs is dit jaar bestemd voor een journalist die in staat is gebleken medisch wetenschappelijk werk te populariseren. De prijs wordt afwisselend toegekend aan een medisch wetenschapsjournalist, en aan een journalistiek actieve medische wetenschapsbeoefenaar. In 1993 en 1995 ging de prijs voor de categorie medisch wetenschapsjournalist naar respectievelijk Ria Bremer en naar drs. Wim Köhler. In 1997 was prof. dr. Hans Galjaard de eerste wetenschapsbeoefenaar die de prijs ontving.

KNAW, Het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, Amsterdam, Postbus 19121, 1000 GC Amsterdam, Telefoon Afdeling Voorlichting en Documentatie: 020-5510733, Telefax: 020-6204941, e-mail: vodoc@bureau.knaw.nl

Deel: ' Van Walree Prijs 1999 voor programmamaker Jan Vink '
Lees ook