Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Persberichten

Ir. A.W.H. van Weelderen directeur ILRI

9 februari 1999 - De heer ir. A.W.H. van Weelderen is per 1 maart 1999 benoemd tot directeur van het International Institute for Land Reclamation (ILRI). Hij zal het directeurschap uitoefenen tot 1 januari 2001.
De heer Van Weelderen is afgestudeerd aan de Landbouwhogeschool Wageningen aan de studierichting Bosbouw (1966). Nadat hij een aantal jaren in Suriname en Brazilië werkzaam was, kwam hij in 1972 in dienst van Staatsbosbeheer. In 1989 werd hij benoemd tot directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie Zeeland van het ministerie van LNV. Vanaf 1994 was hij bedrijfskundig directeur bij ID-DLO.

Deel: ' Van Weelderen directeur ILRI '
Lees ook