Museum Joure en Natuurmuseum Joure organiseren een aantal tentoonstellingen rondom het thema tijd.

Van zonnewijzer tot atoomklok

Op de bovenste verdieping van het hoofdgebouw worden de principes van het meten van tijd inzichtelijk gemaakt voor jong en oud.

Van jet-lag tot bloemenklok

Op de eerste verdieping van het hoofdgebouw is een tentoonstelling over de tijd in de natuur. Mensen en dieren worden geregeerd door een biologische klok. Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt de werking van de tijd in de natuur geïllustreerd.

Van stoeltjesklok tot staartklok

De afdeling Friese klokken van het museum wordt opnieuw ingericht. In deze afdeling zal de ontwikkeling van de Friese klok zichtbaar gemaakt worden.

Leskist

Centrum voor Omgevingersonderwijs en Natuur- en Milieu-educatie De Oanset heeft een leskist over tijd ontwikkeld. Te gebruiken door de basisscholen en de basisvorming in de gemeente Skarsterlân.

Boek en kelder

Klokkenmaker Jacob ten Hoeve is al jaren bezig de geschiedenis van de klokken en klokkenmakers uit Joure te onderzoeken. Zijn bevindingen zullen worden gepubliceerd in een boek, dat in de loop van 2000 gepresenteerd zal worden.

In de kelder van zijn klokkenmakerij is een permanente tentoonstelling gemaakt die de mens achter de Friese (Jouster) klok laat zien.

Film

Zoals het klokje in Joure tikt, tikt het nergens! Over de geschiedenis van de klokkenmakerijen in Joure is een film gemaakt door Erica Krikke en Gerko Jonker, in opdracht van de Kultuerried Skarsterlân. In de film wordt de ontwikkeling van de industrie belicht en de invloed hiervan op de plaats Joure.

Toneelvoorstellingen

De Kultuerried Skarsterlân heeft dit culturele seizoen een aantal toneelvoorstellingen rondom het thema Tijd geprogrammeerd. Voor meer informatie zie verderop in deze brochure.

Website Op de website van het project OverTijd vindt u, naast de informatie uit deze brochure, veel leuke wetenswaardigheden over het onderwerp Tijd, computers en Internet. Deze website is te vinden bij de digitale regio Skarsterlân, Digiskar.

Deel: ' Van zonnewijzer tot atoomklok in Museum Joure '
Lees ook