Ministerie van Algemene Zaken

RIJKSVOORLICHTINGSDIENST
18 februari 2003

Van zwol plv. secretaris-generaal ministerie van algemene zaken

Drs. R. van Zwol (38) wordt per 1 april a.s de nieuwe plaatsvervangend Secretaris-Generaal van het ministerie van Algemene Zaken. Hij is sedert maart 2002 raadadviseur bij het Kabinet van de Minister-President van dit ministerie. Richard van Zwol is afgestudeerd in de juridische wetenschappen, specialisaties openbare financiën, wetgevingsleer en staatsrecht. Hij werkte van 1989 tot 1997 in diverse functies bij het ministerie van Financiën en daarna van 1997 tot 2002 bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, als laatste in de functie van Directeur Financieel-Economische Zaken. Als plaatsvervangend Secretaris-Generaal bij Algemene Zaken zal de heer Van Zwol zowel de macro-economische advisering als de politiek-staatsrechtelijk aangelegenheden in portefeuille krijgen.
De portefeuille Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zal vanaf 1 april a.s worden behartigd door de Secretaris-Generaal, drs. W.J.Kuijken. Drs. van Zwol volgt mr. drs. R.K.Visser op, die per 1 april a.s. is benoemd tot Directeur- Generaal Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken bij het ministerie van Justitie. RVD, 18.02.2003, 15.15 uur.Deel: ' Van Zwol plaatsvervangend secretaris-generaal ministerie algemene za.. '
Lees ook