SIDN

Vanaf vandaag staat .nl open voor iedereen

De nieuwe reglementen en regelingen van SIDN zijn vandaag inwerkinggetreden. Vanaf 10 uur deze ochtend is het voor aanvragers uit de hele wereld, ook voor privé-personen, mogelijk om een .nl-domeinnaam te registreren.

Gelijk met het nieuwe reglement voor registratie van .nl-domeinnamen, is vanaf vandaag ook de regeling voor .nl-domeinnaamarbitrage van kracht. De arbitrageregeling is in eerste instantie beperkt tot merk- en handelsnaamrecht. Het ligt in de bedoeling om deze regeling verder uit te bouwen. De arbitrageregeling zal van toepassing zijn op alle nieuwe registraties en op mutaties zoals een verhuizing of wijziging van domeinnaamhouder van een .nl-domeinnaam.

De nieuwe reglementen en regelingen zijn vastgesteld naar aanleiding van de aanbevelingen die voortkwamen uit het in 2001 gehouden Domeinnaamdebat. Tijdens dit consultatieproces werd de mening van de Nederlandse internetgemeenschap gevraagd over de toekomst van .nl-domeinnamen. Bij het vaststellen van de nieuwe reglementen en regelingen is eveneens rekening gehouden met de adviezen van de Raad van Deelnemers van SIDN en de overheid.

SIDN
De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) is belast met de verantwoorde uitgifte van Internet domeinnamen in het .nl-domein. SIDN beoogt een zo groot mogelijke openheid over haar beleid. Daartoe is alle relevante informatie opgenomen op haar website: www.sidn.nl
SIDN is gevestigd in Arnhem.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vanaf vandaag staat .nl open voor iedereen '
Lees ook