Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

MAANDAG 20 SEPTEMBER

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie: 10.15 tot ca. 17.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over de knelpunten bij de uitvoering van het huidige terugkeerbeleid en over het beleid ten aanzien van Iraanse asielzoekers(via draadomroep).

Rijksuitgaven en Financiën: 14.00 tot ca. 17.00 uur - Klompézaal
Agenda: notaoverleg met minister Zalm (Financiën) over:
-de nota 'Van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording';

-de financiële verantwoordingen over 1999;
-het rapport van de Algemene Rekenkamer met analyses en aanbevelingen ter verbetering van de verantwoording over beleidsprestaties (met beknopt verslag).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 15.00 uur een delegatie van de Guatemalteekse Vredescommissie. Er wordt onder meer gesproken over de perspectieven van het vredesproces en het verzoek om politieke steun.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1228 '
Lees ook