Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

maandag 8 maart

OPENBARE VERHOREN

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

13.30 - 14.45 uur: dhr. Wijbrandi
14.45 - 16.00 uur: dhr. Danor

OPENBARE HOORZITTING

Justitie: 10.30 tot ca. 12.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: het horen van organisaties over het ontwerp-besluit tot vaststelling
van vergoedingen voor rechtsbijstand. De volgende organisaties nemen aan de
hoorzitting deel:

- Nederlandse Orde van Advocaten;
- Vereniging Sociale Advocatuur Nederland;
- Vereniging voor Rechtshulp;

- Landelijk Netwerk Cliënten Organen;
- Vereniging Rechtsbijstand Instellingen.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat brengen vanaf 10.00 uur een werkbezoek aan de Unie van Waterschappen. Het bezoek staat
in het teken van duurzame hoogwaterbescherming en waterbeheer in de 21e eeuw. Aan het bezoek nemen de volgende leden deel: Van den Berg (SGP),
Blaauw (VVD, voorzitter), Geluk (VVD), Herrebrugh (PvdA), Klein Molekamp (VVD),
Luchtenveld (VVD), Ravestein (d66) en Reitsma (CDA).

Zoekwoorden:

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1385 '
Lees ook