Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

vrijdag 5 november 1999

WERKBEZOEKEN

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengt tot en met donderdag 11 november aanstaande een bezoek aan de Franse steden Lyon en Marseille. Het bezoek aan Lyon staat in het teken van het integratiebeleid door de (lokale) overheid ten aanzien van minderheden. Het bezoek aan Marseille staat voornamelijk in het teken van de openbare orde en veiligheid, waaronder de ervaringen inzake de bestrijding van het voetbalvandalisme met het oog op de organisatie van het EK-voetbal in 2000. Ook hier komt het integratiebeleid aan de orde. De volgende leden nemen deel:
De Cloe (PvdA, voorzitter), Van Heemst (PvdA), Rijpstra (VVD), Rietkerk (CDA), Ravestein (D66) en Oedaryraj Singh Varma (GroenLinks).

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen brengen vanaf 11.00 uur een bezoek aan de gemeente Hoorn. Tijdens het bezoek wordt aandacht besteed aan de monumentenzorg en de gevolgen in de praktijk van de verdeling van het restauratiebudget. De volgende leden nemen deel:
Valk (PvdA), Van der Hoeven (CDA) en Visser-van Doorn (CDA).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1388 '
Lees ook