Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

maandag 12 april 1999

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 11.15 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: nota-overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over:
-het Beleidsplan Nederlandse Politie 1999-2002;
-de brief inzake nadere informatie naar aanleiding van het wetgevingsoverleg politie van 16 november 1998;
-de stand van zaken met betrekking tot ontwikkelingen van het personeel bij de politie;

-het regeringsstandpunt op het rapport Geweldsmeldingen 1996-1997 waarin geweldsgebruik door de politie wordt geanalyseerd;

-het accoord arbeidsvoorwaarden voor de politiesector.
(rechtstreeks te beluisteren via de draadomroep)

Justitie: 19.00 tot ca. 22.15 uur - Thorbeckezaal
Agenda: nota-overleg met minister Korthals (Justitie) over wetgeving voor de electronische snelweg. (rechtstreeks te beluisteren via de draadomroep)

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Financiën brengen vanaf 10.00 uur een bezoek aan het Agentschap van het ministerie van Financiën en de AEX-beurs in Amsterdam. De volgende leden nemen aan het bezoek deel: Voûte-Droste (VVD), Hessing (VVD), Crone (PvdA), Giskes (D66).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1521 '
Lees ook