Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

maandag 29 november 1999

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 11.15 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: nota-overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over het deel politie uit de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninksrijksrelaties voor het jaar 20000 (met stenografisch verslag). te beluisteren via de draadomroep

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 12.00 tot ca. 18.15 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: nota-overleg met de staatssecretarissen van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) en Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de nota Belvedere, waarin de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke ordening wordt geregeld (met stenografisch verslag).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 14.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, ontvangt vanaf 12.00 uur een aantal buitenlandse ambassadeurs (Regentenkamer).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1562 '
Lees ook