Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

MAANDAG 24 JANUARI

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 11.15 uur tot ca. 23.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: nota-overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het ontwerpplan Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan voor 2000 (met stenografisch verslag).
Dit overleg is rechtstreeks te beluisteren via de draadomroep.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERING

Tijdelijke commissie Besluitvorming uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

BEZOEK MINISTER-PRESIDENT VAN TSJECHIË

De minister-president van Tsjechië, de heer Zeman, brengt om 14.35 uur een bezoek aan het Nederlandse Parlement. Hierbij heeft in de Tweede Kamer een ontmoeting plaats met de Voorzitters van de Eerste Kamer en Tweede Kamer (Eerste Commissiekamer) en de leden van de commissies voor Buitenlandse Zaken en Europese Zaken uit beide Kamers (Regentenkamer).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, is om 17.30 uur aanwezig bij de opening van de tentoonstelling Haagse Hoofden. Het gaat hier om geschilderde portretten van vooraanstaande politici in de periode 1920 tot heden (Nieuwspoort).

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt om 11.00 uur een petitie in ontvangst uit handen van studenten aan de Open Universiteit Nederland waarin zij hun bezorgdheid uitspreken over recente bezuinigingsplannen voor de Open Universiteit Nederland (Hal Plein 2)

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1777 '
Lees ook