Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

maandag 28 juni 1999

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 11.00 tot ca. 18.00 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: nota-overleg met minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de notitie Landenbeleid structurele bilaterale hulp (met stenografisch verslag).
te beluisteren via de draadomroep

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Buitenlandse Zaken, Economische Zaken, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defensie en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij:
15.00 tot ca. 19.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: nota-overleg met de ministers Van Boxtel (Grote Steden- en Integratiebeleid), Peper (Binnenlandse Zaken), Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en de staatssecretarissen Van Hoof (Defensie), Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Benschop (Buitenlandse Zaken) over de voortgangsrapportage millenniumproblematiek (met stenografisch verslag).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 10.15 uur twee advocaten uit Burundi, de heer Segatwa en de heer Dwina, voor een gesprek (Suze Groenewegzaal).

DELEGATIEBEZOEK

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengt tot en met 30 juni aanstaande een werkbezoek aan Macedonië en Albanië. Tijdens de reis wordt de Commissie geïnformeerd over de situatie in de betreffende landen. De volgende leden nemen deel aan dit werkbezoek: Blaauw (VVD, voorzitter), Valk (PvdA), Hoekema (D66), Vos (VVD), Van der Knaap (CDA), Balemans (VVD).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1796 '
Lees ook