Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


vrijdag 5 oktober 2001

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Economische Zaken brengen een bezoek aan de WTO (World Trade Organization) in Genève, in het kader van de voorbereiding van de komende ministriële WTO-conferentie in Doha (Qatar). De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Biesheuvel (CDA), De Haan (CDA), Weekers (VVD) en Udo (VVD).
maandag 8 oktober 2001

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: nota-overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de Alcoholnota 2001-2003 (met stenografisch verslag).

Verkeer en Waterstaat: 11.15 tot ca. 23.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: wetgevingsoverleg met ministers Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de wijziging van de Luchtvaartwet. De wijziging betreft de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol (met stenografisch verslag).

Dit wetgevingsoverleg wordt rechtstreeks uitgezonden via de draadomroep.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de Tijdelijke commissie biotechnologie brengen een bezoek aan het Comité van Graanhandelaren. Tijdens het bezoek wordt gesproken over voedselveiligheid en genetisch gemodificeerde organismen(GMOs). De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Ter Veer (D66), Ardenne-Van der Hoeven (CDA), Meijer (CDA), Atsma (CDA), Swildens-Rozendaal (PvdA), Waalkens (PvdA), Stellingwerf (ChristenUnie) en Geluk (VVD).

Zoekwoorden:

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1860 '
Lees ook