Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

vrijdag 1 oktober 1999

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, opent om 15.30 uur de tentoonstelling "Vrouwen en de Burgercultuur in Friesland 1840-1940" (Ryksarchyf, Leeuwarden).

WERKBEZOEK

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer keert terug van werkbezoek aan Italië. De delegatie bezoekt hierbij de volgende steden: Milaan, Bologna en Turijn. Tijdens het bezoek maakt de delegatie kennis met diverse projecten op het gebied van onder meer infrastructuur, ruimtelijke ordening, architectuur en milieu. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Duivesteijn (PvdA), Van Gent (GroenLinks), Hofstra (VVD), Leers (CDA), Ravestein (D66), Reitsma (CDA, voorzitter), Van der Staaij (SGP) en Verbugt (VVD).

maandag 4 oktober 1999

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK (te beluisteren via de draadomroep)

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken:
13.00 tot ca. 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: rondetafelgesprek met delegaties van organisaties over de Uitvoeringsnota klimaatbeleid. De volgende organisaties nemen aan het gesprek deel:

- Algemene energieraad;

- VROM-raad;

- ANWB;

- EnergieNed/EPZ;

- Stichting Natuur en Milieu;

- LTO Nederland;

- VNO-NCW;

- Vereniging Nederlandse Chemische Industrie;
- Greenpeace;

- Wereldnatuurfonds;

- Centrum Landbouw en Milieu.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERING

Tijdelijke commissie uitzendingen: 14.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 1896 '
Lees ook