Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

vrijdag 11 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De Voorzitter van de Tweede Kamer roept op verzoek van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en voor Defensie de Kamer bijeen op vrijdag 11 juni 1999 om 14.00 uur.

De agenda luidt als volgt:

1. Regeling van werkzaamheden.

2. Debat over een te ontvangen brief van het kabinet inzake het kabinetsbesluit terzake van deelname van Nederland aan KFOR.

NB. Deze vergadering wordt bijeengeroepen onder het voorbehoud dat de te verwachten brief de Kamer vrijdagochtend om uiterlijk 11.00 uur zal bereiken. Indien door onvoorziene omstandigheden de brief de Kamer niet bereikt zal het plenaire debat geen doorgang kunnen vinden. In dat geval zal op dat tijdstip een informatief algemeen overleg worden gehouden.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERING

Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden:

10.00 uur - Van Someren-Downerzaal

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen ontvangen om 11.30 uur een delegatie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Tijdens dit gesprek wordt onder meer gesproken over het NWO-meerjarenplan 'Inzake op vernieuwing, ruimte voor talent' (Klompézaal).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw J. van Nieuwenhoven, opent de jaarlijkse hockeywedstrijd om de Pakistan Trophy. Gastheer is de ambassadeur van Pakistan, de heer Kahn. De elftallen bestaan uit Kamerleden, medewerkers van de Tweede Kamer en medewerkers en bewindspersonen van het ministerie van Buitenlandse Zaken en leden van de Pakistaanse gemeenschap. Mevrouw van Nieuwenhoven doet om 17.00 uur de afslag van de wedstrijd op de hockeyvelden van Klein-Zwitserland aan de Klatteweg 113 te Den Haag.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2067 '
Lees ook