Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

vrijdag 12 februari 1999

OPENBARE VERHOREN

De Parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer hoort achtereenvolgens:

09.30 - 10.45 uur: M. Sarucco
10.45 - 12.00 uur: H.C. Ernst
13.30 - 14.45 uur: E. Nordholt
14.45 - 16.00 uur: R.P. Janssen

VOORZITTER

De voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, en de heer W. Naeije, voorzitter van de Raad van Bestuur van ENECO, tekenen om 14.00 uur het contract voor de levering van zogenoemde Ecostroom aan de Tweede Kamer. Veertig procent van het electriciteitsverbruik in de gebouwen van de Tweede Kamer wordt sinds 1 januari van dit jaar als Ecostroom geleverd. De Tweede Kamer wil door het toepassen van Ecostroom onderstrepen dat zij belang hecht aan verbetering van het milieu. De extra kosten die de Tweede Kamer betaalt, besteedt ENECO aan de productie van nog meer duurzaam opgewekte electriciteit.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties brengen op vrijdag 12 en zaterdag 13 februari een bezoek aan verschillende gemeenten in Twente. Dit bezoek heeft plaats in het kader van het wetsvoorstel tot Gemeentelijke herindeling van Twente. Het betreft onder meer de vorming van Twentestad.

Tijdens een rondrit op vrijdag 12 februari zullen de Commissieleden kennis nemen van de "knelpunten" in de gebieden. Aansluitend hoort de delegatie verschillende organisaties. Het programma op zaterdag 13 februari staat geheel in het teken van het horen van betrokkenen. De volgende leden nemen deel aan het bezoek en de hoorzitting: Schutte (GPV), De Cloe (PvdA, voorzitter), Van den Berg (SGP), Scheltema-de Nie (D66), Van der Hoeven (CDA), Hoekema (D66), Rouvoet (RPF), Barth (PvdA), Van Gent (GroenLinks), Kant (SP), Schreijer-Pierik (CDA) en Balemans (VVD).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2074 '
Lees ook