Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De eerstvolgende plenaire vergadering heeft plaats op dinsdag 30 maart aanstaande.

VRIJDAG 26 MAART

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Justitie brengen op vrijdag 26 maart aanstaande een werkbezoek aan de Unit Synthetische Drugs (USD) van het Openbaar Ministerie in Den Bosch. Tijdens het bezoek zal de Commissie onder meer worden geïnformeerd over de ontstaansgeschiedenis, doelstellingen en samenstelling van het USD en de verhouding met de zogenoemde Interregionale Recherche Teams (IRT). Aan het bezoek nemen de volgende Kamerleden deel: Van Heemst (PvdA, voorzitter), Apostolou (PvdA),
Van de Camp (CDA), Dittrich (D66), Halsema (GroenLinks), Kalsbeek-Jasperse (PvdA), Nicolaï (VVD), Niederer (VVD), Santi (PvdA), Vos (VVD).

Leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat uit de Tweede Kamer brengen op vrijdag 26 maart aanstaande een bezoek aan verschillende gemeenten in de provincies Utrecht en Gelderland. Dit bezoek heeft plaats in het kader van de aanleg van de Hogesnelheidslijn-Oost (HSL-Oost). Aan het bezoek nemen de volgende Kamerleden deel: Van den Berg (SGP), Blaauw (VVD), Feenstra (PvdA), Giskes (D66), Luchtenveld (VVD), Van der Steenhoven (GroenLinks), Verbugt (VVD).

MAANDAG 29 MAART

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK*

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 tot 13.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: rondetafelgesprek over het beleidsplan Nederlandse Politie 1999- 2002. In dit plan legt het kabinet haar visie en ambitie vast ten aanzien van de politie. Het gesprek behelst vier thema´s:
- de algemene beoordeling van de plaats van de politie in de Nederlandse samenleving;

- de kerntaken van de politie;

- de politie-organisatie in relatie tot kerntaken;
- beleidsprioriteiten.
Dit rondetafelgesprek is rechtstreeks te beluisteren via de draadomroep.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2180 '
Lees ook