Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

vrijdag 10 september 1999

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen brengen vanaf 09.45 uur in het kader van het Plan Voortijdig Schoolverlaten een werkbezoek het Da Vinci College in Dordrecht en het Holland College in Naaldwijk. De leden zullen hierbij worden geïnformeerd over thema`s zoals samenwerking tussen scholen, aansluiting tussen verschillende schooltypes, moeilijkheidsgraad van assistentopleidingen, voorbereidende onderwijsactiviteiten en de preventie van schooluitval. Aan het werkbezoek nemen de volgende leden deel:
Cornielje (VVD), Van de Camp (CDA), Kortram (PvdA), Lambrechts (D66) en Rabbae (GroenLinks).

Leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengen vanaf 10.00 uur een werkbezoek aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te Bilthoven. Tijdens het bezoek krijgen de leden een presentatie over de milieubalans. Aan het bezoek nemen de volgende leden deel: Reitsma (CDA, voorzitter), Van Wijmen (CDA), Udo (VVD), Feenstra (PvdA), Van der Steenhoven (GroenLinks),
Klein Molekamp (VVD), Schreijer-Pierik (CDA), Augusteijn-Esser (D66), Van der Staaij (SGP) en Poppe (SP).

Leden van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat brengen vanaf 11.00 uur een werkbezoek aan het Havenbedrijf Amsterdam. Tijdens het bezoek worden de leden op de hoogte gesteld van het maatschappelijk en economisch belang van het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. Aan het bezoek nemen de volgende leden deel: Van den Berg (SGP), Bos (PvdA), Herrebrugh (PvdA), Hindriks (PvdA), Van der Knaap (CDA), Leers (CDA, voorzitter), Ravestein (D66), Van der Steenhoven (GroenLinks) en Verbugt (VVD).

DELEGATIEBEZOEK

Een delegatie uit de vaste Commissie voor Justitie uit de Tweede Kamer brengt van dinsdag 7 september tot en met vrijdag 10 september 1999 een werkbezoek aan Denemarken en Zweden. De delegatieleden zullen zich informeren over het asielbeleid. Thema´s van het werkbezoek aan beide landen zijn onder meer de te volgen procedures, inclusief de beoordeling en de versnelde procedure, en de wijze waarop ontvangst, opvang en terugkeer van asielzoekers is geregeld. Aan het werkbezoek nemen de volgende leden deel: Van Heemst (PvdA, voorzitter), Dittrich (D66), Halsema (GroenLinks), Kamp (VVD), Middel (PvdA) en Wijn (CDA).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2625 '
Lees ook