Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

maandag 1 februari 1999

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING (via draadomroep)

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.15 tot ca. 17.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: nota-overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) over het standpunt omtrent het gemeentelijk herindelingsbeleid (met stenografisch verslag).

dinsdag 2 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 2 februari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Aansluitend stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Apotheker over de herstructurering van de varkenshouderij (dit overleg had plaats op 19 januari jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs. Met deze wijziging wordt de tijdelijke vergoedingsregeling voor de exploitatiekosten van scholen in het voortgezet onderwijs vervangen door een structurele regeling.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: gesprek met een delegatie van de gezamenlijke ondernemingsraden van Railned, Railinfrastructuur en de NS-verkeersleiding over de positionering van de verschillende taakorganisaties van de Nederlandse Spoorwegen.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer krijgt om 13.45 uur het nieuwe logo en een informatiemap van de Stichting Kringloop Hout aangeboden uit handen van vertegenwoordigers van deze organisatie (hal Plein 2).

De voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt om 16.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de Albanese Vereniging in Nederland waarin zij aandacht vragen voor de situatie in Kosovo (hal Plein 2).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Financiën: 16.30 tot 17.00 uur - Suze Groenewegzaal Agenda: voorbereiding van de delegatie die een werkbezoek brengt aan het IMF en de Wereldbank.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2642 '
Lees ook