Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 1 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 1 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde:
-van mevrouw Verburg (CDA) aan minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de besteding van ESF-gelden;
-van de heer Poppe (SP) aan minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over het voornemen van de NS de loketten op staions te sluiten.
Vervolgens hebben stemmingen plaats en stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Ten slotte debatteert de Kamer met de regering over het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Vliegramp Bijlmermeer (alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

NB. Tijdens het debat over het Bijlmer-rapport gelden de regels voor drukke vergaderdagen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met de Hongaarse minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 18.00 tot ca. 19.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland over de herstructurering van de glastuinbouw.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Europese Zaken: 15.30 uur

Thorbeckezaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken: 16.30 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 17.00 tot ca. 18.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: gesprek met de heren drs. P.I. Broertjes en drs. H.R. Verploeg van de Nederlandse Vereniging van Journalisten over de zaak Oltmans.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de ouderenbonden PCOB, ANBO, Unie KBO. De ouderenbonden vragen met deze petitie aandacht voor de problematiek van de toenemende wachtlijsten in de thuiszorg en voor opname in verzorgings- of verpleeghuizen. De aanbieding is ter gelegenheid van de actiedag 'De ouderen zijn het wachten beu' (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2707 '
Lees ook