Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 09.30 uur

** update 11.18 uur

*** update 12.08 uur

dinsdag 19 januari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 19 januari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Aan de orde zijn de vragen van (onder voorbehoud)***:


- mevrouw VOS (GroenLinks) aan de staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over de handelsmissie naar China en het al dan niet aan de orde

stellen van de mensenrechtensituatie tijdens dit bezoek. (Trouw, 19 januari jl.);


- de heer BUIJS (CDA) aan staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en

Sport) over problematiek van de verkeerde bedden in ziekenhuizen. (KRO, Radio 1, 12 januari jl.);


- de heer DITTRICH (D66) aan de ministers Korthals (Justitie) en Van Aartsen
(Buitenlandse Zaken) over de hongerstaking van de heer F. Pirovano en een
aantal andere Nederlandse gedetineerden in Marokkaanse gevangenissen, in
relatie tot de onderhandelingen over een bilateraal verdrag met Marokko
om deze gevangenen naar Nederlandse gevangenissen over te brengen;


- mevrouw BUSSEMAKER (PvdA) aan minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de voorlichting met betrekking tot de Wet flexibiliteit en Zekerheid;


- de heer KANT (SP) aan minister Borst (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over voorrangszorg voor werkenden in het Medisch Centrum Leeuwarden.

Aansluitend stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Ten slotte debatteert de Kamer over het wetsvoorstel dat tot doel heeft regels te stellen ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik en seksuele intimidatie in het onderwijs.
*Dit debat gaat heden niet door.


**OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 19.30 tot ca. 21.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de herstructurering van de varkenshouderij. (rechstreeks te beluisteren via de draadomroep)

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedure.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedure.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2944 '
Lees ook