Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 16 oktober 2001
KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over het onderdeel Koninkrijksrelaties van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2002.

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaar 2002.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Europese Zaken: 09.30 tot ca. 10.30 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: gesprek met Christopher Patten, Europees Commissaris voor Buitenlands beleid.

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedures.

Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de commissie Mensenrechten van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (CMR-AIV) over het uitgebrachte AIV-advies Commentaar op de notitie Mensenrechten 2001.

Rijksuitgaven: 16.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.
Buitenlandse Zaken: 17.00 tot ca. 18.00 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de mensenrechtenambassadeur, mevrouw R. Jones-Bos over de notitie
Mensenrechtenbeleid 2001.

Rijksuitgaven, Justitie, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat: 17.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: briefing door vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer over milieuvervuiling door zeeschepen.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. De petitie heeft betrekking op de nota Concurrentie op wetgeving tussen werknemers en ondernemers met en zonder personeel (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 18.15 uur bestuursleden van de Federatie van Afghaanse Vluchtelingen Organisaties in Nederland (FAVON). Er wordt gesproken over slachtoffers onder de burgerbevolking in Afghanistan, het sturen van humanitaire hulp en de toekomstige politieke ontwikkelingen (Klompézaal).

COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAPPEN ORGANISEERT SOEPLEZING

De vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) verzorgen vanaf 17.00 uur een soeplezing over het voorspellen en bestrijden van rampen (perscentrum Nieuwspoort).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 2967 '
Lees ook