Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 09.30 uur

** update 12.40 uur

dinsdag 4 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 4 september om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):

-van mevrouw Hermann (GroenLinks) aan minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de dreigende tekorten van zorg aan bed door de zeer lage aanmeldingen van studenten voor de opleiding Verpleegkunde;

**-van de heer Van Middelkoop (ChristenUnie) aan minister Van Aartsen(Buitenlandse Zaken) over de bejegening van Israël op de Wereldconferentie tegen racisme;

**-van de heer Eurlings (CDA) aan minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de uitspraken van minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over meer commercie op universiteiten;
**-van de heer De Wit (SP) aan staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over uitlatingen van de staatssecretaris in Roermond met betrekking tot het invoeren van een wachttijd in de WAO, het afschaffen van WAO voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en het niet langer doorbetalen van 100% ziekengeld door werkgevers.
Hierna stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Vervolgens debatteert de Kamer over het initiatiefwetsvoorstel van mevrouw Bussemaker (PvdA) en de heer Van Dijke (ChristenUnie) inzake de wijziging van de Arbeidstijdenwet. De wijziging heeft tot doel individuele werknemers meer zeggenschap over hun arbeidstijd te geven om de combinatie tussen het maatschappelijke leven en arbeid te bevorderen (alleen de eerste termijn van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de Rijksoctrooiwet in verband met de invoering van een Europese richtlijn ter bescherming van biotechnologische uitvindingen (voortzetting, te beginnen met de tweede termijn van de kant van de Kamer).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN


*Financiën: 13.00 uur - Aletta Jacobszaal
Agenda: procedure.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt om 10.10 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van VNO-NCW (werkgeversorganisatie)en MKB Nederland inzake de zeggenschap van individuele werknemers over hun arbeidstijd (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 16.00 uur vertegenwoordigers van politieke jongerenorganisaties (Kappeyne van de Coppellozaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3157 '
Lees ook