Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update 15.33 uur

woensdag 20 januari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 20 januari om 13.00 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer over de wijzigingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Deze wijzigingen hebben tot doel dat kandidaten voor opleidingen waar toelatingsbeperkingen gelden, in staat worden gesteld hun kans op toelating te vergroten.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen:
11.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Vereniging Academische Ziekenhuizen over de positionering van academische ziekenhuizen.

Verkeer en Waterstaat: 15.30 tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over:

-de marktwerking in het openbaar vervoer;
-de introductie van de chipkaart in het openbaar vervoer;

-de wijzigingen in het Besluit personenvervoer;
-de stimuleringsregeling marktwerking;
-de voortgang proefprojecten eindgebruikerssubsidies in VINEX-locaties;

-het aanbestedingsexperiment in het kader van het beleidsvoornemen voor de contractsector spoorvervoer;
-de beantwoording van vragen naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over het Streekvervoer.

Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Cohen (Justitie) over ontwikkelingen rond de uitvoering van de Koppelingswet.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Financiën: 11.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 12.30 tot ca. 13.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur in Londen, de heer W.O. Baron Bentick van Schoonheten.

Buitenlandse Zaken: 13.30 tot ca. 14.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur in Lissabon, de heer drs. J.H.J. Jeurissen.


*Justitie: 15.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 16.30 tot ca. 17.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Athene, de heer mr. P.R. Brouwer.

Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Justitie: 16.30 uur Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

BEZOEK PRESIDENT VAN FINLAND AAN DE KAMER

De president van Finland, de heer Ahlisaari, bezoekt in het kader van een staatsbezoek om 15.00 uur de Staten-Generaal. Er heeft een ontmoeting plaats met de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer. Aansluitend praat de president met de voorzitters van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken en de algemene Commissie voor Europese Zaken (gebouw Eerste Kamer).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3340 '
Lees ook