Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 25 maart 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 25 maart om 10.15 uur.

Na een hamerstuk debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Defensie en Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de vliegbasis Eindhoven (dit overleg had plaats op 11 maart jongstleden).

Ten slotte spreekt de Kamer over enkele wijzigingen in de Elektriciteitswet. Hierdoor worden nadere regels vastgesteld voor netbeheer en voor levering van elektriciteit aan beschermde afnemers, zoals kleine waterkrachtcentrales en producenten van zonne- en windenergie (voortzetting, te beginnen met het antwoord van de regering in eerste termijn).

° Op een nader te bepalen tijdstip stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast. Hierna komt een brief aan de orde waarin het Presidium voorstelt een tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen in te stellen. Het gaat hier om het uitzenden van militairen naar voormalig Joegoslavië.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Verkeer en Waterstaat: 10.00 tot ca. 12.45 uur - Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over:

- het rapport van het Centraal Plan Bureau over bedrijfslocaties tot 2010;

- de evaluatierapporten over nieuw ruimtelijk- economische beleid;

- het opheffen van de lijnvlucht Eelde-Schiphol.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.00 tot ca. 16.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

Justitie: 15.30 tot ca. 16.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals en staatssecretaris Cohen (beiden Justitie) over moties die sinds juli 1998 door de Kamer zijn aangenomen en de toezeggingen van de beide bewindspersonen hieromtrent.

Europese Zaken en Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) ter voorbereiding van de vergadering van 29 maart aanstaande van de ministers van Transport van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 10.00 uur - Regentenkamer
Agenda: gesprek met de ambassadeur van Mexico, de heer Ignacio Picharde Pagaza.

Tijdelijke Werkgroep Evaluatie Opsporingsmethoden: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Buitenlandse Zaken: 14.15 tot 15.15 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de heer Kaberuka, de minister van Financiën van Rwanda.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 11.00 uur de heer drs. Ali I. Aziz van de Patriotic Union of Kurdistan (Klompézaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3344 '
Lees ook