Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* update: 09.35 uur

** update: 12.20 uur

*** update: 14.15 uur


**** update: 15.25 uur

dinsdag 8 juni 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 8 juni om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats.

** Aan de orde is de vraag van de heer DITTRICH (D66) aan de minister Korthals (Justitie) over het besluit van de gemeente Tilburg om coffeeshops te laten bevoorraden door wiet, gekweekt door erkende plaatselijke kwekerijen.

Hierna volgen stemmingen en stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.


**** Vervolgens debatteert de Kamer over de recente kabinetscrisis en het aftreden van de heer Apotheker als minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.


**** Ten slotte debatteert de Kamer over een brief van het Presidium van de Tweede Kamer over de mogelijkheid Europarlementariërs het woord te laten voeren tijdens plenaire- en/of commissievergaderingen. (het debat naar aanleiding van de Europese Top in Keulen is verschoven naar woensdag 9 juni)

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en werkgelegenheid: 15.30 tot ca. 18.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over onderwerpen met betrekking tot de arbeidsvoorziening.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 18.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Mileiubeheer) over de gevolgen van bezuinigingen op het Besluit Woninggebonden Subsidies voor sociale nieuwbouw in zogenoemde VINEX locaties.


* Buitenlandse Zaken: 16.15 tot ca. 18.45 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en ***minister De Grave (Defensie) over de recente ontwikkelingen in

Kosovo.
(het oorspronkelijk geplande algemeen overleg over Turkije gaat niet door)

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van een delegatie van de Nationale hoorstichting en de Stichting Opleiding en Voorlichting Audiologische Hulpmiddelen. In de petitie wordt aandacht gevraagd voor een landelijke voorlichtingscampagne over het onderwerp slechthorendheid
(hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer krijgt om 13.45 uur een petitie aangeboden door een delegatie van de Nederlandse Woonbond te Amsterdam over de hoge huren en een tekort aan bereikbare en betaalbare huurwoningen van de (voormalige) groeikernen (hal Plein 2).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 09.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Tijdelijke Commissie evaluatie opsporingsmethoden: 16.00 uur Van Someren-Downerzaal

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3564 '
Lees ook