Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.* update 9.30 uur

** update 11.44 uur

dinsdag 2 oktober 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 2 oktober om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Ten slotte debatteert de Kamer over de embryowet. Het wetsvoorstel regelt onder welke voorwaarden andere handelingen met menselijke geslachtscellen en embryos ter verbetering van de medische zorg toelaatbaar zijn (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 17.30 uur
*Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over het opnemen van een termijn in de bestrijdingsmiddelenregelgeving voor aflevering en opgebruik van bestrijdingsmiddelen.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie en Justitie: 16.00 tot ca. 18.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over diverse onderwerpen met betrekking tot het politiebeleid. Er wordt onder meer gesproken over over particuliere beveiligingsorganisaties die ten behoeve van toezicht op openbare gebieden kunnen worden ingezet en de invoering van prestatiebekostiging.

Onderwijs, Cultuurbeheer en Wetenschappen: 17.00 tot ca. 18.00 uur
*Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met een delegatie van het Midden- en kleinbedrijf Nederland (MKB) en de HBO-raad over de stand van zaken rond het voucherexperiment (vraaggestuurd onderwijs) in het Hoger Beroepsonderwijs.

Justitie: 18.30 tot ca. 21.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de Voorbereiding op en invoering van de Nieuwe Vreemdelingenwet.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN


**Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 13.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.


*Defensie: 13.45 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.00 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Rijksuitgaven, Financiën en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 uur - Suze Groenewegzaal

Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 tot ca. 17.30 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met leden van het Comité voor arbeid en sociaal beleid van de Staatsdoema van de Russische Federatie.

Europese Zaken: 17.30 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.15 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Slijters Unie. De petitie bestaat uit een steunbetuiging voor het verbod op verkoop van alcoholhoudende dranken zonder bijtelling van reële kosten en winst. Hierdoor kunnen deze dranken tegen stuntprijzen worden verkocht (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Westelijke Land- en Tuinbouworganisatie(WLTO). Met de petitie wordt aandacht gevraagd voor de problematiek die de waterschade op 19 september jongstleden in het Westland heeft veroorzaakt (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3697 '
Lees ook