Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 14 maart 2000

KAMERVERGADERING (via draadomroep*)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 14 maart om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):
-van mevrouw Bussemaker (PvdA) aan minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de uitlatingen van de minister van Financiën met betrekking tot het Europees werkgelegenheidsbeleid. De mondelinge vragen staan op alfabetische volgrode. Voor de volgorde van behandeling: raadpleeg deze pagina dinsdag na 12.30 uur.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over de brief van minister-president Kok over het ontslag van minister Peper van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Ten slotte spreekt de Kamer in eerste termijn over een wettelijke regeling waardoor afspraken kunnen worden gemaakt tussen de officier van justitie en een verdachte van een strafbaar feit met het oog op het verkrijgen van een getuigenverklaring in een strafzaak tegen een andere verdachte. De verdachte krijgt dan in ruil voor de getuigenverklaring een lagere straf dan gebruikelijk (wijziging van het wetboek van Strafrecht en het wetboek van Strafvordering).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 16.00 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met minister De Grave (Defensie) over het Europees veiligheids- en defensiebeleid.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 16.00 tot ca. 19.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Boxtel (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) over juridisering van het openbaar bestuur. De toenemende totstandkoming van regels moet terug- gedrongen worden om de democratische besluitvorming te versterken.
Dit overleg is onder voorbehoud.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 17.00 tot ca. 18.00 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met twee ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen die zich bezig houden met leerlinggebonden financiering.
BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke Commissie Besluitvorming Uitzendingen: 15.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedure.

Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Verkeer en Waterstaat: 16.30 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 tot ca. 17.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Federatie Dierenambulances Nederland. Met deze aanbieding wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van het rekeningrijden (hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 15.30 uur Servische Natasa Kandic, mensenrechten-activiste uit Belgrado en de Kosovaar Veton Surroi, journalist en eigenaar van het dagblad Koha Ditor uit Prinstina voor een gesprek over de rechten van de mens (Klompézaal).


*Voor informatie over frequenties, raadpleeg uw lokale kabelbedrijf.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3713 '
Lees ook