Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

Dinsdag 18 januari 2000

KAMERVERGADERING (rechtstreeks via de draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 18 januari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering herdenkt de Kamer de heer Veringa, oud-fractievoorzitter van de KVP, die onlangs is overleden. Aansluitend heeft het mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):
- mevrouw Van Ardenne-van der Hoeven (CDA) aan de minister Herfkens (Ontwikkelingssamenwerking) over de subsidietokenning aan Foster parants Plan;

- mevrouw Schimmel (D66) aan staatssecretaris Hoogervorst (SZW) over de verkoop
van de atomatiseringsafdeling van GAK-holding aan een beursgenoteerde onderneming.

De mondeline vragen staan op afabetische volgorde. Voor de volgorde van behandeling: raadpleeg deze pagina dinsdag na 12.30 uur.

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering omtrent taakstraffen. De wijziging heeft tot doel meer mogelijkheden te creëren om taakstraffen op te leggen. Taakstraffen moeten straffen als opsluiting en geldboetes kunnen vervangen (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van de mediawet in verband met de invoering van een vernieuwd concessiestelsel voor de landelijke publieke omroep. Een van de wijzigingen betreft het niet verstrekken van een vergunning aan iedere omroeporganisatie afzonderlijk, maar aan de publieke omroep als geheel (alleen de eerste termijn van de kant van de Kamer).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 uur tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit de Studentenraad en de Ondernemingsraad van de Open Universiteit Nederland in het kader van de toekomst van de Open Universiteit.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedure.

Werkgroep nieuw Burgerlijk Wetboek: 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

Rijksuitgaven en Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: briefing verzorgt door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over het rapport van de Rekenkamer over de verdieping van de Westerschelde.

Economische Zaken: 16.30 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedures.

Buitenlandse Zaken en Europese Zaken: 17.00 tot ca. 18.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit de Tsjechische Senaat.

AANBIEDING

De voorzitters van de vaste Commissies voor Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport nemen om 13.45 uur een aantal handtekeningen in ontvangst uit handen van de SGP-jongerenorganisatie. De handtekeningen zijn ingezameld in het kader van een protest tegen de mogelijke aanvaarding van het wetsvoorstel levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (hal Plein 2).

VOORZITTER

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Jeltje van Nieuwenhoven, ontvangt vanaf 16.30 uur een delegatie van de Tsjechische senaat onder leiding van mevrouw Libuse Benesovas, de Voorzitter van de Senaat van Tsjechië (Eerste Commissiekamer).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3780 '
Lees ook