Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


* Update, 12.00 uur

** Update, 12.10 uur

dinsdag 2 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 2 februari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Aansluitend stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen. Aan de orde zijn vragen van (onder voorbehoud):


* - de heer van Walsem (D66) aan staatssecretaris De Vries over de omvorming van vliegveld Laarburch (nabij Bergen in Limburg) in een

burgerluchthaven en de gevolgen hiervan voor de omwonenden en het milieu;

- de heer van der Steenhoven (GroenLinks) aan staatssecretaris Remkes over de milieufraude van de zogenaamde milieuslopers en het gebrekkige TNO-rapport hierover;


** - mevrouw Karimi (GroenLinks) aan minister Van Aartsen over het sturen van Cubaanse troepen naar Angola ingetrokken;
* - de heer De Haan (CDA) aan minister Netelenbos over opheffing van de vliegverbinding Amsterdam-Eelde/Groningen (ingetrokken);
** - de heer Reitsma (CDA) aan staatssecretaris De Vries over de uitspraken van de minister van Verkeer en Waterstaat met betrekking tot de maximumsnelheden in Utrecht en Noord-Brabant. Minister Netelenbos is afwezig wegens ziekte.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en minister Apotheker over de herstructurering van de varkenshouderij (dit overleg had plaats op 19 januari jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over de wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs. Met deze wijziging wordt de tijdelijke vergoedingsregeling voor de exploitatiekosten van scholen in het voortgezet onderwijs vervangen door een structurele regeling.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING


* Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.00 uur

Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit de gezamenlijke ondernemingsraden van Railned, Railinfrastructuur en de NS-verkeersleiding over de positionering van de verschillende taakorganisaties van de Nederlandse

Spoorwegen(is een besloten vergadering).

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer krijgt om 13.45 uur het nieuwe logo en een informatiemap van de Stichting Kringloop Hout aangeboden uit handen van vertegenwoordigers van deze organisatie (hal Plein 2).

De voorzitter van de Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt om 16.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de Albanese Vereniging in Nederland waarin zij aandacht vragen voor de situatie in Kosovo (hal Plein 2).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken : 13.45 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: gesprek met een delegatie uit de gezamenlijke ondernemingsraden van Railned, Railinfrastructuur en de NS-verkeersleiding over de positionering van de verschillende taakorganisaties van de Nederlandse Spoorwegen.

Financiën: 16.30 tot 17.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: voorbereiding van een delegatiebezoek aan het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3799 '
Lees ook