Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 21 januari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 21 januari om 13.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Ten slotte interpelleert de heer Wijn (CDA) staatssecretaris Cohen (Justitie) over zijn uitspraken in Vrij Nederland over het stelsel van asielzoekersopvang.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Defensie: 12.30 tot ca. 14.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en De Grave (Defensie) over de recente ontwikkelingen in Kosovo.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.30 tot ca. 15.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de zogenoemde Taskforce Kwaliteit Bijstand en de tussenrapportage over Bijstandsexperimenten. Hierbij stellen diverse betrokken organisaties zich tot doel de dienstverlening bij het verstrekken van bijstand te verbeteren.

Economische Zaken en Defensie: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over een mogelijke subsidieregeling voor demonstratie- en technologieontwikkelingsprojecten bij de ontwikkeling van een nieuw jachtvliegtuig als opvolger van de F-16, de zogenoemde Joint Strike Fighter.

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Groen van Prinstererzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken: 11.00 uur tot ca. 12.30 uur - Klompézaal
Agenda: briefing door een ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken over de Elektriciteitswet.

Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedures.

Financiën en Buitenlandse Zaken: 14.00 uur tot ca. 15.00 uur

Kappeyne van de Coppellozaal


Agenda: gesprek met de heer Rischard, vice-president van de Wereldbank.

Buitenlandse Zaken: 14.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken praten om 10.00 uur met de heer Mansoer Koeshan, een uit Iran afkomstige schrijver en dichter (Klompézaal).

KAMERLEDEN BEZOEKEN

Een delegatie van de vaste Commissies voor de Rijksuitgaven brengt vanaf 13.30 uur een bezoek aan de Algemene Rekenkamer voor periodiek overleg met het College van de Algemene Rekenkamer.

DELEGATIEBEZOEK NEDERLANDSE ANTILLEN

Een delegatie van de vaste Commissies voor Nederlands- Antilliaanse en Arubaanse Zaken uit de Eerste en Tweede Kamer brengt tot en met zaterdag 23 januari een bezoek aan de Nederlandse Antillen en Aruba. Naast een aantal werkbezoeken aan diverse instellingen neemt de delegatie deel aan de Tripartiete bijeenkomst op Aruba. Namens de Tweede Kamer nemen aan het bezoek deel: Te Veldhuis (VVD), Van Middelkoop (GPV), Rosenmöller (GroenLinks, voorzitter), Scheltema-de Nie (D66), Rijpstra (VVD), Van Oven (PvdA), Gortzak (PvdA) en Van der Knaap (CDA).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3810 '
Lees ook