Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

dinsdag 27 april 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 27 april om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierna volgen stemmingen en stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Vervolgens interpelleert mevrouw Ardenne-Van der Hoeven (CDA) minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking over een brief waarin de minister mogelijke bezuinigingen op ontwikkelingssamenwerking aankondigt.

Hierna heropent de Kamer het debat over het wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek rond vakantie en ouderschapsverlof bij arbeidsovereenkomsten.

Ten slotte behandelt de Kamer de notitie Bestuurlijke inrichting Nederland. Hierin geeft het kabinet haar plannen weer voor meer samenhang in de inrichting en een zorgvuldiger functioneren van het binnenlands bestuur.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Rijksuitgaven, Justitie en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de huisvesting van justitiële diensten. Tevens is hierbij de beantwoording van de vragen over het Bedrijfschap Schildersbedrijf aan de orde.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 18.00 uur

Groen van Prinstererzaal


Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de voortgang van de private financiering van de Betuweroute.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 17.00 tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over onder meer de gevolgen voor de landbouwsector naar aanleiding van de Top van Berlijn.

Economische Zaken en Justitie: 18.30 tot ca. 20.00 uur

Thorbeckezaal


Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) en minister Korthals (Justitie) over het groenboek namaak- en piraterijbestrijding in de interne markt.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken: 13.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Troelstrazaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Economische Zaken: 16.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Justitie en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 17.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over een deel van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de huisvesting van justitiële diensten.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen om 9.45 uur de heer Roy A. Padilla, lid van het Filipijnse parlement (Wttewaall van Stoetwegenzaal).

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Economische Zaken neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland. De Kamer van Koophandel vraagt in een nieuwsbrief 'Tweede Kamer Kwartaal' aandacht voor bepaalde regio's.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3826 '
Lees ook