Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

donderdag 2 september 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 2 september om 10.15 uur.

De Kamer behandelt het wetsvoorstel tot wijziging van de Mediawet en Tabakswet in verband met aanpassing van de richtlijn "Televisie zonder Grenzen". De wijziging van deze Europese richtlijn is met name het gevolg van de ontwikkelingen in de Europese audiovisuele sector en voorziet in verduidelijking van bestaande verplichtingen en de introductie van nieuwe verplichtingen ten aanzien van televisie-omroepactiviteiten, zoals bijvoorbeeld telewinkelen.

° Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 10.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris Hoogervorst(beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over de premieregeling bij marginale arbeid en het evaluatieonderzoek van de Wet arbeid vreemdelingen. Het gaat hierbij om maatregelen die moeten bijdragen aan een oplossing voor de personeelsvoorzieningsproblematiek bij seizoenswerk in de agrarische sector.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.30 tot ca. 11.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met de Raad voor het openbaar bestuur over het werkprogramma van deze organisatie voor het jaar 2000.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Rijksuitgaven: 10.30 tot ca. 12.30 uur - Dreeskamer
Agenda: rondetafelgesprek met enkele externe deskundigen over de nota van de minister Zalm (Financiën), getiteld "Van Beleidsbegroting tot Beleidsverantwoording".

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.00 tot ca. 11.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met de Hongaarse minister van Landbouw en Regionale Ontwikkeling, de heer dr. Josefz Torgyan.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 uur Klompézaal


Agenda: procedure.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur - Suze Groenewegzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken en Europese Zaken: 13.45 tot ca. 14.15 uur - Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Buitenlandse Zaken: 14.00 tot ca. 14.45 uur Regentenkamer

Agenda: gesprek met de nieuw benoemde ambassadeur te Soedan, drs. W. Van der Kevie.

Justitie: 14.30 uur - Klompézaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 15.30 uur - Klompézaal

Agenda: voorbereiding van het werkbezoek aan Denemarken en Zweden van 7 tot en met 9 september.

Defensie: 15.30 uur tot ca. 17.00 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: gesprek met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de NH-90 helicopter.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 uur Wttewaal van Stoetwegenzaal


Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie: 17.00 uur
Klompézaal

Agenda: briefing door ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over de aanpak van het millenniumvraagstuk en daarmee samenhangende veiligheidsaspecten.

KAMERLEDEN BEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Rijksuitgaven bezoeken vanaf 15.00 uur de Algemene Rekenkamer in het kader van periodiek overleg met het College van de Algemene Rekenkamer.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3875 '
Lees ook