Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 26 mei 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering herdenkt de Kamer de heer H.T. Stegeman, directeur van de Stenografische Dienst der Staten-Generaal, die onlangs is overleden. Vervolgens heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierna stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

Tenslotte vervolgt de Kamer het debat met de parlementaire enquêtecommissie vliegramp Bijlmermeer over het door haar uitgebrachte rapport (alleen de tweede termijn van de zijde van de Kamer).

NB. Tijdens het debat over het Bijlmer-rapport gelden de regels voor de drukke
vergaderdagen.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Korthals (Justitie) en staatssecretaris Cohen (Justitie) over:
- vergaderingen van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie;

- ontwerp-richtlijnen van de Europese Commissie inzake: · de bestrijding van geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen; · de steun bij opvang en vrijwillige terugkeer van vluchtelingen, ontheemden en asielzoekers; · bescherming van de Euro en het tegengaan van valsmunterij; · het actieprogramma voor integratie van vluchtelingen;
- de brief van de minister van Justitie over immuniteiten van het personeel van Europol.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Verstand-Bogaert (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het emancipatiebeleid binnen de departementen en het naar buiten uitdragen van dit beleidsonderdeel door de verschillende ministeries.

Justitie en Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 18.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en staatssecretaris Cohen (Justitie) over de situatie rond vluchtelingen uit Kosovo.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Nederlandse-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 09.30 tot ca. 10.15 uur Klompézaal

Agenda: gesprek met de heer P.A.E. Nieuw, minister van Onderwijs, Cultuur, Jeugdzaken en Sport van de Nederlandse Antillen.

Economische Zaken: 13.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: procedure.

Verkeer en Waterstaat: 13.15 uur - Troelstrazaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 13.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

Europese Zaken: 14.00 uur - Klompézaal
Agenda: procedure.

Tijdelijke commissie evaluatie opsporingsmethoden: 14.00 uur Van Someren Downerzaal

Agenda: procedure.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Financiën: 15.30 tot ca. 17.00 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met de heer Wellink van de Nederlandsche Bank over het Europees monetair beleid.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedure.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: besloten algemeen overleg met minister Borst-Eilers en staatssecretaris Vliegenthart (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in het kader van de planning van werkzaamheden.

Rijksuitgaven: 16.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

Financiën: 17.00 uur - Klompézaal

Agenda: procedure.

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3943 '
Lees ook