Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 8 december 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 8 december om 10.15 uur.

De Kamer zet de behandeling voort van de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken (inclusief Ontwikkelingssamenwerking) voor het jaar 2000
(voortzetting van de eerste termijn van de Kamer).


*Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.30 tot ca. 11.30 uur

Thorbeckezaal


Agenda: gesprek met de voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, de heer Gerrit Roos. Het gesprek betreft de stikstofaanvoernormen en de effecten daarvan op de melkveehouderij en het milieu.

Verkeer en Waterstaat: 12.00 tot ca. 14.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over het marktoptreden van de postsector (rapport Cohen over het marktoptreden van (semi)- overheidsinstellingen).

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 tot ca. 15.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans en staatssecretaris Adelmund (beiden Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over lerarenopleidingen.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.30 tot ca. 15.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister De Vries en staatssecretaris Verstand-Bogaert (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over compensatie voor werkgevers in verband met de voorgenomen introductie van kortdurend zorgverlof via een verlaging van de overhevelingstoeslag.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers en staatssecretaris Vliegenthart (beiden Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het persoonsgebonden budget.

Financiën: 14.00 tot ca. 23.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Vermeend (beiden Financiën) over de belastingherziening 2001. Er wordt gesproken over de wijzigingen in de inkomstenbelasting en over de bepalingen die noodzakelijk zijn om de belastingherziening op 1 januari 2001 in werking te laten treden (met stenografisch verslag).

Economische Zaken: 15.15 tot ca. 18.15 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over:

-voorwaarden voor het Nederlandse bedrijfsleven om in de komende jaren succesvol te kunnen ondernemen (de zogenoemde Industriebrief);

-de toets op het concurrentievermogen 2000. Deze toets omvat een internationale vergelijkende studie naar het Nederlandse concurrentievermogen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Tijdelijke commissie Besluitvorming Uitzendingen: 09.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Europese Zaken, Financiën, Justitie en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur - Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Justitie: 16.30 uur Van Someren-Downerzaal

Agenda: procedures.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 12.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de Stichting Verpleging en Verzorging Eindhoven en omstreken. De aanbieding wordt bijgewoond door een groot aantal bewoners van verpleeghuis De Passaat (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 3994 '
Lees ook