Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.

woensdag 24 maart 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 24 maart om 13.00 uur.

De Kamer stelt haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken: 14.00 tot ca. 15.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de uitvoering van het Antheus- project. Dit project is een overeenkomst tussen Hoogovens, aluminiumsmelter Aldel, gemeente Delfzijl, provincie Groningen, de Noordelijke Ontwikkelings- maatschappij, de ministeries van EZ en SZW en Groningen Seaports. Deze overeenkomst is gesloten om de continuïteit van het bedrijf Aldel te waarborgen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 14.00 tot ca. 15.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met een delegatie van Handicap & Studie (expertisecentrum voor onderwijs en handicap) over studeren met een handicap of chronische ziekte.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.00 tot ca. 17.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de epidemie van veteranenziekte onder bezoekers van de Westfriese Flora in Bovenkarspel.
Dit algemeen overleg is rechtstreeks te beluisteren via de draadomroep (onder voorbehoud).

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 15.00 tot ca. 17.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over maatregelen die tot doel hebben de werking van de Werkloosheidswet te versterken.

Justitie: 16.00 tot ca. 18.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over de reorganisatie van het Openbaar Ministerie.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

17.00 tot ca. 18.00 uur Klompézaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) en staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over een schadevergoedingsregeling voor dwangarbeiders uit de Tweede Wereldoorlog.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 11.15 uur Suze Groenewegzaal
Agenda: briefing door ambtenaren van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid ten aanzien van oorlogsgetroffenen.

Buitenlandse Zaken: 11.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: gesprek met de ambassadeur van Albanië en de tijdelijk zaakgelastige van Macedonië ter voorbereiding van het werkbezoek aan de Balkan van 5 tot en met 15 april

aanstaande.

Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedure.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

Justitie: 14.30 uur Troelstrazaal

Agenda: procedures.

WERKBEZOEK

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengen om 16.00 uur een bezoek aan de Nationale Investeringsbank. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over de relatie tussen de bank en de Staat en over de werkzaamheden die de bank verricht in het kader van ontwikkelingssamenwerking. De volgende leden nemen deel aan het bezoek: Hoekema (D66), Hessing (VVD), Van Ardenne-van der Hoeven (CDA), De Haan (CDA), Dijksma (PvdA), De Boer (PvdA), Karimi (GroenLinks), Van den Berg (SGP) en Vendrik (GroenLinks).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4091 '
Lees ook