Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


dinsdag 25 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 25 september om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):

-de heer De Wit (SP) aan staatssecretaris Hoogervorst en minister Vermeend (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het geheime plan van de staatssecretaris voor de WAO;
-de heer Wijn (CDA) aan staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over de rol van gemeenten bij het terugkeerbeleid (nav een brief van de VNG aan de staatssecretaris hieromtrent, 19 september jl.).

Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over de wijziging van het pachtnormenbesluit 1995 waarin de bescherming van de pachter wordt gewaarborgd (dit overleg had plaats op 13 september jongstleden).

Vervolgens behandelt de Kamer de uitvoering van de Europese verordening betreffende een wijziging van de wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot. De wijziging heeft tot doel het bevorderen van het vervoer over de binnenwateren.

Hierna debatteert de Kamer over de mogelijkheid om oprichtingsakten en statuten van verenigingen in het Fries te laten opstellen. Dit geldt uitsluitend voor stichtingen of verenigingen waarvan de rechtspersoon gevestigd is in Friesland.

Ten slotte spreekt de Kamer over een richtlijn van de Europese Unie betreffende de wijziging van de bestrijdingsmiddelenwet 1962. Door de wijziging wordt een einde gemaakt aan de situatie dat de Nederlandse regelgeving voor bestrijdingsmiddelen uit een Europees deel bestaat voor gewasbeschermingsmiddelen en een nationaal deel voor biociden.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.30 tot ca. 18.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het Ontwerp-Plan van scholen voor 2002-2004.

Financiën: 17.00 tot ca. 19.00 uur - Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm (Financiën) over beleggingsdiensten. Er wordt onder meer gesproken over informatieverstrekking aan de consument inzake financiële dienstverlening en de Europese richtlijn voor beleggingsdiensten.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Buitenlandse Zaken en Defensie: 13.30 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: procedures.

Tijdelijke commissie biotechnologie: 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 15.30 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met een delegatie van de commissie Alders over de cafébrand in Volendam tijdens de nieuwjaarsnacht.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken, Defensie en Europese Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Stadhouderskamer
Agenda: gesprek met de voorzitter van de Saeima van de Republiek van Letland, de heer Janis Straume.

Economische Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën: 16.30 uur Klompézaal

Agenda: procedures.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Europese Zaken en Rijksuitgaven: 16.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedures.

AANBIEDINGEN

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie neemt om 13.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van de heer J. Aalders. De petitie heeft betrekking op de bezoekregeling voor gescheiden vaders en hun kinderen (hal Plein 2).

De voorzitter van de vaste Commissie voor Justitie neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de vereniging gerechtstolken en juridische vertalers. Met deze petitie vragen zij aandacht voor het beleid van het ministerie van Justitie ten aanzien van hun beroepsgroep (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4392 '
Lees ook