Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.*update: 10.45 uur

dinsdag 11 september 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering begint om 14.00 uur.


*Bij aanvang van de vergadering heeft het wekelijkse mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komen de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud). De vragen staan in willekeurige volgorde. Raadpleeg deze pagina na 12.30 uur voor de juist volgorde:
-van de heer Rietkerk (CDA) aan minister Korthals (Justitie) over uitkeringen voor gedetineerden;

-van de heer Buijs (CDA) aan de staatssecretaris Vliegenthart (VWS) over de situatie in de thuiszorg in Utrecht;
-van de heer Middel (PvdA) aan de minister Korthals (Justitie) over het toenemend geweld van voetbalhooligans tijdens en rond competitiewedstrijden;

-van de heer Rosenmöller (GroenLinks) aan minister-president Kok over het bericht dat de publicatie van het NIOD-onderzoek naar de val van Srebrenica wederom zal worden uitgesteld;
-van de heer Timmermans (PVDA) aan staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over uitlatingen van de staatssecretaris over de opvolging van het F-16 jachtvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht.
Vervolgens stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over onmisbare gewasbeschermingsmiddelen (dit algemeen overleg had plaats op woensdag 15 augustus jongstleden).

Vervolgens spreekt de Kamer over de wijziging van de wet Milieubeheer. De wijziging heeft tot doel de bevoegdheden voor bestuurlijke handhaving beter en duidelijker te regelen.

Ten slotte debatteert de Kamer over de wet dualisering gemeentebestuur. Het wetsvoorstel behandelt de verandering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het gemeentebestuur.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 tot ca. 17.00 uur Troelstrazaal

Agenda: technische briefing door ambtenaren van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen inzake het advies van de Stuurgroep Deetman over de examens voor het mbo.

Justitie: 16.00 tot ca. 19.00 uur
Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over verschillende onderwerpen met betrekking tot het gevangeniswezen.

Financiën: 18.00 tot ca. 19.30 uur
Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met de ministers Zalm (Financiën) en Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de voortgangsrapportage Publieke Private Samenwerking (PPS).

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Financiën: 13.00 uur
Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: procedure

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 17.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: presentatie door een delegatie van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne over de Milieubalans 2001 en de Natuurbalans 2001.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.00 tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Inspectie voor de Gezondheidszorg over de jaarrapportage 2000 en het advies van de commissie Abeln.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 16.30 uur Klompézaal

Agenda: procedures

Economische Zaken: 16.30 uur
Suze Groenewegzaal

Agenda: procedures

Buitenlandse Zaken: 16.45 uur
Aletta Jacobszaal

Agenda: gesprek met de toekomstig ambassadeur te Kiev, mevrouw drs. M.P.A. Frank (thans Ambassadeur te Hannoi).

Economische Zaken: 17.15 tot ca. 18.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: presentatie door de heren W. Pijzel (directeur) en M. Rogmans (voorzitter) van de Nederlandse Orde van Uitvinders.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport neemt om 13.30 uur de brochure De openbare gezondheidszorg is er voor u in ontvangst, uit handen van een delegatie van de GGD Nederland in het kader van de openbare gezondheidszorg (hal Plein 2).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4400 '
Lees ook