Agenda Tweede Kamer


Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.


*update: 9.45 uur


**update: 13.30 uur

***update: 13.45 uur

dinsdag 9 februari 1999

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op dinsdag 9 februari om 14.00 uur.

Bij aanvang van de vergadering herdenkt de Kamer koning Hoessein van Jordanië die afgelopen weekend is overleden.

Hierna heeft het wekelijks mondelinge vragenuur plaats. Hierbij komt de volgende vragen aan de orde (onder voorbehoud):
-van de heer Reitsma (CDA) aan staatssecretaris Vermeend (Financiën) over de problemen voor vrijwilligersorganisaties als gevolg van vennootschapsbelasting;


***-van de heer Atsma (CDA) aan de ministers Zalm (Finaciën) en Apotheker (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over uitspraken van de minister van Financiën inzake het toelaatbaar achten van inkomensdalingen voor landbouwers in het kader van Agenda 2000.

Aansluitend stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast en volgen stemmingen.


**Hierna heropent de Kamer de behandeling van de wijzigingen in de Wet invoering en versterking regresrecht in AWBZ en ZFW. Deze wijzigingen hebben tot doel het regresrecht te versterken. Het regresrecht is de bevoegdheid om de kosten van een verstrekte uitkering te verhalen op degene die door zijn onrechtmatig handelen er de oorzaak van is dat een verzekerde een berope moet doen op een bepaalde sociale uitkering.

Ten slotte debatteert de Kamer over een verandering in de Grondwet. Het betreft het opnemen van bepalingen die een correctief referendum mogelijk maken (alleen de eerste termijn van de zijde van de Kamer).

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 19.15 tot ca. 21.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Peper (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en enkele betrokken ambtenaren van het ministerie van Justitie over de informele vergadering van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Beneluxraad: 15.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 16.00 tot ca. 17.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: gesprek met vertegenwoordigers van de Stichting Nationaal Groenfonds en Fagoed over de uitwerking van de voorstellen uit het Programma Beheer en Interdepartementaal beleidsonderzoek natuurbeheer. Deze voorstellen betroffen onder meer een nieuw subsidiestelsel.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 16.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.30 uur - Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.


*Economische Zaken: 16.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.

AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen neemt om 13.45 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van het Landelijk Ouderencontact van Varenden. De aanbieders vragen daarin aandacht voor de financiële positie van kinderen van schippers en kermisexploitanten die in internaten wonen(hal Plein 2).

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken en Defensie spreken vanaf 17.00 uur met de voormalige ambassadeur van de Verenigde Staten, de heer Graham, en de voormalige opperbevelhebber, Generaal Butler van de nucleaire strijdkrachten. De leden zullen met beide heren van gedachten wisselen over de huidige nucleaire politiek van de kernwapenstaten (Regentenkamer).


*Leden van de vaste Commissies voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Buitenlandse Zaken spreken vanaf 17.00 uur met de heer Howells, directeur van de organisatie Sports Coaches OutReach (SCORE) in Zuid-Afrika en de heren Wegener en Geukers van de NOC&NSF. Eén van de gespreksthema´s is het verbeteren van het welzijn van individuen door middel van lichamelijke opvoeding, sport en spel (Van Someren-Downerzaal).

Deel: ' Vandaag in de Tweede Kamer - 4412 '
Lees ook